Η "κλίκα" έχει κλείσει τον κύκλο της εδώ και καιρό. Αν και υπήρξαν κάποιες "αναλαμπές" σημαντικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσής της που έμεινε μόνο στα χαρτιά, η δυναμική της είχε χαθεί από τότε που η συντακτική της ομάδα έπαψε να λειτουργεί ως τέτοια. Οι λόγοι, σημαντικοί ή ασήμαντοι, δεν έχουν σημασία - σημασία έχει ότι η "κλίκα" άφησε το αποτύπωμά της και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους εραστές του αστικού λαϊκού τραγουδιού.
 
Για την ώρα, η κλίκα θα παραμείνει μη προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης. Σύντομα, θα είναι ξανά στον ιντερνετικό αέρα.